Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do płacenia specjalnego podatku. Raz w roku samorządy gminne wzywają posiadaczy gruntów oraz budynków do złożenia zeznania podatkowego. Wszystko odbywa się zgodnie z ustawą o podatkach lokalnych. Obowiązek wpłacenia pieniędzy dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Tylko w wyjątkowych sytuacjach prawo przewiduje zwolnienie z podatku. Istnieją dwie podstawowe opcje. Ulga może mieć charakter przedmiotowy lub podmiotowy. W pierwszej sytuacji zwolnienie opiera się na uznaniu istotnych walorów danego obiektu. Doskonałym przykładem jest infrastruktura kolejowa, portowa albo lotnicza. Ich wyjątkowość polega na całkowitym przeznaczeniu do użytku publicznego. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku budowli gospodarczych, zabytków oraz świetlic dla dzieci i młodzieży. Z podatków są zwolnione wszystkie rezerwaty przyrody oraz parki narodowe. Ulga o charakterze podmiotowym dotyczy szkół i uczelni wyższych. Władze nie powinny żądać pieniędzy od państwowych instytucji naukowych. Takie przepisy mają pomóc w rozwoju polskiej edukacji oraz zaplecza badawczego. Oprócz wymienionych przykładów, gmina może podjąć samodzielną decyzję o zwolnieniu z podatku. Wówczas władze miasta organizują spotkanie, na którym odbywa się narada i głosowanie. Bardzo rzadko zdarza się, aby prywatny właściciel uniknął płacenia pieniędzy.