Zmiana właściciela nieruchomości

Ludzie budując swoje domy, zazwyczaj planują spędzić w nich całe życie, nie planują opuszczać swoich przybytków, w których powstanie włożyli dużo czasu oraz środków finansowych. Nie wszystkie sytuacje w życiu da się jednak przewidzieć, nie na wszystko co się dzieje w życiu ma się bezpośredni wpływ, dlatego też czasem podejmuje się decyzje o konieczności sprzedaży swojej nieruchomości. Decyzję tę często podejmuje się z bólem serca, a czasem jeszcze wiele lat po jej dokonaniu, wraca się w swoje dawne tereny i jest się ciekawym czy nowy właściciel odpowiednio o ten dom dba. Decyzja o sprzedaży nieruchomości to poważna transakcja, dlatego obwarowana jest szeregiem różnego rodzaju przepisów. Przede wszystkim należy podpisać odpowiednią umowę między dwoma stronami, a więc stronami kupującą i sprzedającą. Jeśli obie strony dogadają się i transakcja dojdzie do skutku, to wówczas zmianę właściciela danej nieruchomości należy zgłosić do odpowiednich organów administracyjnych. Takimi organami są organy ewidencji gruntów, właściwe dla miejsca zamieszkania w danej gminie. Zmiana właściciela danej nieruchomości musi być uwzględniona w specjalnej księdze ewidencyjnej, a mianowicie w tak zwanej księdze wieczystej, w której wpisywani są właściciele wszystkich nieruchomości, którzy są ich właścicielami na terenie Polski.