Zmiana miejsca zamieszkania

W Polsce każdy człowiek ma określone prawa i obowiązki. Do niedawna jednym z najważniejszych obowiązków wobec kraju, był zaszczytny obowiązek wojskowy, a więc odbycie obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej. Obecnie takiego obowiązku nie ma, gdyż jest w Polsce armia wyłącznie zawodowa. Obywatele mieszkający w Polsce mają natomiast inne obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek meldunkowy. Obowiązek meldunkowy polega na tym, że należy powiadomić odpowiedni organ administracyjny o swoim miejscu zamieszkania. Jest to istotne, gdyż organy administracyjne często mają różnego rodzaju sprawy do obywatela i należy tym organom ułatwiać a nie utrudniać kontaktowanie się z obywatelem. Obowiązek meldunkowy zawiera się też w każdorazowej konieczności powiadamiania organów administracyjnych, właściwych dla miejsca zamieszkania, o zmianie miejsca zakwaterowania, zarówno czasowym jak i stałym. Obowiązek meldunkowy ma też znaczenie w przypadku wynajmowania nieruchomości lokalowych. Należy bowiem zameldować osobę, której daną nieruchomość się wynajmuje, choć to czasem niesie ze sobą różnego rodzaju kłopoty, przede wszystkim jeśli lokator przestaje w pewnym momencie płacić czynsz. Zameldowanej osoby, niepłacącej czynszu, nie można bowiem wyrzucić, bez znalezienia takiej osobie lokalu zastępczego, w którym może zamieszkać.