Wartość fiskalna nieruchomości

W świetle prawa każda rzecz posiada swoją wartość. Dlatego należy ją odpowiednio wycenić. W przypadku nieruchomości wycena podlega ściśle określonym regułom. Każda pomyłka może przyczynić się do poważnego konfliktu. Niezwykle istotną informacją jest wartość katastralna nieruchomości. Wyznacza się ją w procesie masowej wyceny gruntów, budynków oraz lokali mieszkaniowych. W Polsce funkcjonuje Zintegrowany System Katastralny, w skrócie ZSK. Umożliwia on szybkie i łatwe odnalezienie informacji na temat nieruchomości. W dokumentacji znajdują się szczegóły dotyczące typu, pola powierzchni oraz wartości danego obiektu. Natomiast podmiotem katastru są dane na temat właścicieli nieruchomości. System katastralny ma charakter publiczny. Oznacza to, że informacje są dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Aktualnie ZSK opiera się na zapisach z ksiąg wieczystych. Dodatkowo w systemie zamieszcza się tabele taksacyjne oraz mapy ewidencyjne z wybranymi obszarami. Na ich podstawie ustala się wartość obiektu i obciąża właściciela podatkiem. Specjaliści od wyceny muszą kierować się wartością rynkową nieruchomości. Jeżeli analizie podlega budynek, do jego wartości należy dodać ceny poszczególnych lokali oraz gruntu, na którym stoi. Ustalenie wartości fiskalnej to trudna i odpowiedzialna praca. Dlatego zajmują się tym odpowiednio wykwalifikowani urzędnicy.