Uprawa gruntów rolnych

Polska jest państwem utrzymującym się głównie z przemysłu ciężkiego oraz rolnictwa. Produkcja roślinna ma bardzo duży wpływ na aktualny stan gospodarki. Dlatego ponad połowę gruntów zajmują pola uprawne, pastwiska oraz łąki. W myśl kodeksu cywilnego stanowią one nieruchomość gruntową. Podlegają również specjalnej ustawie o ochronie obszarów rolniczych. Zadaniem ustawy jest ograniczenie nadmiernej eksploatacji ziem. Dzięki temu proces niszczenia gleby zostaje ograniczony do minimum. Ważnym punktem jest również rekultywacja gleby, czyli odnawianie jej naturalnych, pożytecznych składników. Oprócz tradycyjnych pól, do użytków rolnych zaliczają się również budynki wchodzące w skład gospodarstwa. Dlatego grunty wiążą się nie tylko z uprawą roślin, ale i hodowlą zwierząt. Coraz więcej gospodarstw decyduje się na utworzenie stawów rybnych. Nawet dzikie torfowiska i zarośnięte zbiorniki wodne zaliczają się do użytków rolnych. Rosnącą popularnością cieszy się agroturystyka. Stąd w miejscowościach wiejskich powstaje coraz więcej parków i ogrodów. Ciekawym przykładem gruntów rolnych są ogródki działkowe. Większość miast może pochwalić się tego typu obszarami. Mieszkańcy, na co dzień pracujący w biurach, weekendy spędzają uprawiając niewielki skrawek ziemi. Wiele osób może zaskoczyć fakt, że nawet ogrody botaniczne definiuje się jako nieruchomości rolne.