Teoretycznie o nieruchomościach

Teoretycznie o nieruchomościach

Rynek nieruchomości jest dla wielu osób, w tym głównie dla rodzin dziedziną życia, która jest swoistym oczkiem w głowie. Oczywiście chodzi o osoby, które poszukują dachu nad głową. Poszukując domu, lub mieszkania korzystamy z różnych możliwych opcji – biur pośrednictwa, czy też prywatnych ogłoszeń w sieci, w prasie, na tablicach ogłoszeniowych. Dużo mówimy o nieruchomościach, głównie w kontekście ich cen, standardu, lokalizacji itd. Czy jednak orientujemy się tak naprawdę czym jest nieruchomość, oraz jakie jej typy wyróżniamy? Warto przybliżyć sobie ten temat. Generalnie w polskim prawie wyróżniamy dwa podstawowe typy – nieruchomość gruntową, oraz budynkową. Te dwa rodzaje także podlegają osobnej klasyfikacji. Gruntowe dzielą się bowiem na rolne i leśne, natomiast budynkowe posiadają swoją kategorię o nazwie – nieruchomości lokalowe. Ciekawostką jest fakt, że w kraju nad Wisłą obcokrajowiec nie może kupić sobie nieruchomości (za wyjątkiem mieszkania), bez zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji. Co jeszcze warto wiedzieć o nieruchomościach? Wszelkie kwestie prawne związane z użytkowaniem, zakupem i sprzedażą nieruchomości reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami i kodeks cywilny. Jest to ważna informacja dla przyszłych właścicieli, dla pośredników, czy też dla osób, które chcą zbyć swój lokal, albo swój grunt.