Rodzaje nieruchomości budynkowych

Wśród nieruchomości budynkowych jest niesamowicie wielka różnorodność rodzajowa. Najwięcej niejednorodność w tego rodzaju kategorii nieruchomości można dostrzec w obrębie miast. Taki stan rzeczy wynika bezpośrednio z tego, że w miastach jest znacznie więcej budynków, aniżeli na terenach wiejskich. Podstawowe rozróżnienie w przypadku nieruchomości budynkowych, pozwala na wyszczególnienie takich, które są przeznaczone pod zamieszkanie oraz nieruchomości budynkowe przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o mieszkalne nieruchomości budynkowe w miastach, to najbardziej charakterystycznymi z nich są oczywiście bloki miejskie, wykonane z betonowych płyt o dużych rozmiarach. Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja nieruchomościami budynkowymi pod zamieszkanie na prowincjach. Tutaj bloki mieszkalne spotykane są niezwykle rzadko, a nawet, jeżeli już się pojawiają, to w zdecydowanej większości przypadków są to niewielkie, dosłownie kilkupiętrowe konstrukcje. Na wsiach wśród mieszkalnych nieruchomości dominują rzecz jasna domy jednorodzinne. Jest to poniekąd związane z tym, że na terenach wiejskich nie zachodzi konieczność ekonomicznego gospodarowania wolną przestrzenią. Inaczej sytuacja prezentuje się w miastach i znajduje to odzwierciedlenie w konstrukcjach tworzonych budynków.