Podstawowe typy nieruchomości

Każde państwo definiuje nieruchomość w nieco inny sposób. W Polsce obowiązują aż dwie oficjalne definicje. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku podziału nieruchomości na poszczególne typy. Dlatego nie należy sugerować się tylko i wyłącznie polskim kodeksem cywilnym . Jeżeli planujemy zakup domu za granicą, najpierw powinniśmy ustalić jego status prawny. W naszym kraju nieruchomości dzielimy na trzy podstawowe kategorie. Wydzielona powierzchnia ziemi z nadaną księgą wieczystą to nieruchomość gruntowa. Budowle znajdujące się w jej obrębie to nieruchomości budynkowe. Mogą należeć do tego samego właściciela, ale niekoniecznie. Bardzo często domy i bloki mieszkalne przypisuje się prywatnym osobom. Natomiast grunt w dalszym ciągu pozostaje własnością państwa. Ostatnią kategorią są fragmenty budynków. Z nieruchomościami lokalowymi mamy do czynienia w przypadku bloków mieszkalnych. Mieszkania mogą zostać wykupione i otrzymać osobne księgi wieczyste. Coraz więcej osób decyduje się na tego typu rozwiązanie. Jest ono bardzo korzystne zarówno dla spółdzielni, jak i mieszkańców. W Polsce wszystkie typy nieruchomości wiążą się ze sobą. Aby wykupić mieszkanie, potrzebny jest budynek. Blok powstaje na wyznaczonym wcześniej gruncie. Księgi wieczyste informują nas o aktualnym stanie prawnym konkretnej nieruchomości.