Od czego zależy wartość nieruchomości

Od czego zależy wartość nieruchomości

Przygotowując się do wystawienia swojej nieruchomości do sprzedaży na pewno zastanawiamy się, jaka ona ma obecnie wartość, oczywiście dla ewentualnego chętnego do jej kupna, bowiem dla nas – jako dla właściciela danej nieruchomości – ma ona wartość na pewno również sentymentalna, co powoduje, iż trudno jest nam obiektywnie określić wartość faktyczna, a więc rynkową. Samo określenie wartości rynkowej nieruchomości nie jest sprawą prostą, nawet rzeczoznawca majątkowy, który określa wartość nieruchomości na przykład na zlecenie banku, a więc wykonuje tak zwany operat szacunkowy, musi przeanalizować wiele różnych czynników, uwzględnić poszczególne aspekty, by w końcu wyliczyć właściwą wartość danej nieruchomości. Na pewno istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wartość danej nieruchomości jest – w przypadku na przykład domu jednorodzinnego czy mieszkania – stan techniczny budynku. Kolejny czynnik to położenie – brana jest pod uwagę atrakcyjność danego miejsca, czy to pod względem turystycznym, jeśli jest to na przykład działka rekreacyjna czy budowlana, czy to pod względem stopnia skomunikowania danego miejsca z innymi ważnymi dzielnicami danego miasta – to będzie bardzo istotny czynnik na przykład w przypadku wyceny mieszkania. Istotne są też ceny w najbliższej okolicy, a więc – można powiedzieć – obiekty przeznaczone również do sprzedaży, o podobnych parametrach.