Obowiązkowy podatek od nieruchomości

Wyceny nieruchomości dokonuje się, aby rzetelnie obliczyć podatek. Jeśli decydujemy się na zakup domu, powinniśmy pamiętać o wszystkich opłatach. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają samorządy gminne. Podatek od nieruchomości ma charakter lokalny. Dlatego władze miasta odpowiadają za jego pobór. Stawki i sposób odprowadzania pieniędzy reguluje odpowiednia ustawa z początku lat dziewięćdziesiątych. Nie należy zapominać, że podatek odlicza się również od gruntów oraz lokali mieszkaniowych. Aby wyliczyć podatek, specjaliści muszą wziąć pod uwagę ściśle określone kryteria. W przypadku gruntów podstawą opodatkowania jest pole powierzchni danego obszaru. W wycenie budynku liczy się jego powierzchnia użytkowa. Podobnie wygląda sytuacja dla lokali mieszkaniowych. Uwzględnia się liczbę pomieszczeń, które wchodzą w skład lokalu. Obowiązki podatnika mogą spoczywać na osobie fizycznej lub prawnej. Osoba fizyczną jest każdy właściciel, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Natomiast pojęcie osoby prawnej oznacza prywatną lub państwową firmę. Obowiązek płacenia podatku zostaje nałożony po przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Pieniądze wpłaca się raz w roku, mniej więcej w połowie maja. Istnieje możliwość rozłożenia kwoty na kilka mniejszych rat. Przywilej ten dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.