Obowiązkowe inspekcje nieruchomości

Wycena budynku opiera się na dokładnym określeniu jego wartości. Im starsza nieruchomość, tym większe szanse na znalezienie usterki. Każdy mankament może znacznie obniżyć wartość domu, biurowca czy kamienicy. Liczą się nie tylko skazy na budynku, ale również jego otoczenie. Jeżeli nieruchomość znajduje się blisko autostrady, mieszkańcy są narażeni na ciągły hałas. Fakt ten stanowi podstawę do obniżenia ceny lokalu. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku bliskiego sąsiedztwa oczyszczalni albo wysypiska śmieci. Wewnątrz mieszkania zwraca się uwagę przede wszystkim na ściany, okna oraz ogrzewanie. Pęknięty tynk z powodu szkód górniczych to bardzo poważna usterka. Na niekorzyść sprzedającego działają również stare, drewniane okna i niesprawne kaloryfery. Inspekcji dokonuje osoba powołana przez przyszłego nabywcę. Czasem za tego typu usługę trzeba sporo zapłacić. Inspektorem jest zazwyczaj pracownik administracji. Posiada on odpowiednie kwalifikacje. Urzędnik sporządza dokładną notatkę z przebiegu inspekcji. Później oblicza całkowitą wartość nieruchomości i porównuje z cenami rynkowymi. Ceny lokali mieszkaniowych ulegają ciągłym zmianom. W najgorszym przypadku wartość nieruchomości może spaść o dwadzieścia, trzydzieści procent. Taka sytuacja działa na korzyść kupującego. Straty odnotowują deweloperzy oraz prywatni właściciele mieszkań na sprzedaż.