Nieruchomości przy podziale spadku

Ludzie marzą często o własnych nieruchomościach, często latami zbierają środki finansowe potrzebne na ich budowę, co i tak nie zawsze się im udaje. Ludzie wygrywają też pieniądze w loteriach pieniężnych, co pozwala im wybudować wymarzony dom lub kupić mieszkanie. Ludzie zdobywają też mieszkania w inny sposób. Mianowicie można zdobyć dom lub mieszkanie drogą spadku. Spadek to odziedziczony po zmarłej osobie majątek, który ta osoba posiadała za życia i którego rozdział zapisała w specjalnym piśmie służącym do tego celu, zwanym testamentem. Istnieją różne rodzaje testamentów, oprócz testamentów pisemnych, występują także testamenty ustne, do których ważności potrzeba kilku świadków. Nabycie nieruchomości drogą spadku wymaga wpisu do ewidencji gruntów, zmiany właściciela w księdze wieczystej. Musi się jednak najpierw odbyć postępowanie spadkowe, podczas którego trwania, ustalane są prawa majątkowe i właścicielskie spadkobierców. Często jest bowiem tak, że spadkobierców jest wielu, a każdy dostaje część majątku, w tym na przykład część nieruchomości. Ponadto istnieje w polskim prawie spadkowym instytucja zachowku, która zabezpiecza interesy spadkowe najbliżej rodziny zmarłego. Zachowek polega na tym, że nawet jeśli osoba zmarła nie zapisała niczego w testamencie swoim najbliższym, to i tak część majątku im się należy z mocy prawa.