Nieruchomości obok więzień

Istnieje wiele rodzajów nieruchomości mało atrakcyjnych z punktu widzenia osób je zamieszkujących. Jednymi z takich nieruchomości są te znajdujące się obok cmentarzy, gdyż widok krzyży i grobów to bardzo przygnębiający widok, ponadto na cmentarzach odbywają się regularnie pogrzeby, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Dla innych osób mało atrakcyjnymi lokalizacjami dla nieruchomości, są także okolice więzień, aresztów i innych przybytków przymusowego odosobnienia. Ludzie nie lubią mieszkać w pobliżu tego typu placówek, gdyż boją się o swoje bezpieczeństwo. Zdarzało się w przeszłości, że uciekający więźniowie grozili mieszkańcom i zmuszali ich do przenocowania ich. Zdarzały się również sytuacje, gdy do uciekających więźniów strzelano z więziennych wieżyczek i pudłowano, raniąc mieszkające w pobliżu niewinne osoby. Oprócz tego, ludziom tego typu miejsca po prostu źle się kojarzą, są to miejsca smutne, w których nie dzieje się nic przyjemnego, więc i mieszkanie obok takich przybytków nie należy do przyjemności. Obecnie zdarza się tak, że tereny wokół więzień, aresztów i ośrodków odosobnienia są wyłączone z użytkowania w określonej odległości wokół nich, najczęściej są to strefy wynoszące do kilkuset metrów wokoło więzień czy aresztów. Strefy takie ogrodzone są wysokimi murami, pilnują ich też uzbrojeni strażnicy.