Nieruchomości a spory sąsiedzkie

Ludzie na całym świecie aby odpowiednio funkcjonować, powinni odpowiednio się ze sobą komunikować, najlepiej bezpośrednio, a nie przez telefon czy internet, nie zawsze jest to jednak możliwe. Ludzie powinni być także dla siebie dobrzy i życzliwi, nie czynić sobie krzywdy i nie być sobie wilkiem. Tak powinno być między mieszkańcami sąsiednich nieruchomości, nie zawsze ma to jednak miejsce. Sąsiedzi mają zarówno swoje prawa jak i obowiązki, od których przestrzegania zależą relacje z innymi mieszkańcami. Ludzie mieszkając obok siebie powinni przede wszystkim przestrzegać ciszy nocnej, a więc nie słuchać zbyt głośno muzyki o późnych porach ani nie wykonywać wieczorami niepotrzebnych remontów. Sąsiedzi nie mogą też podkopywać nie swoich gruntów, nie wolno naruszać bez zgody właściciela jego terytorium, poszukując skarbów czy surowców energetycznych, w postaci gazu lub wody. Właściciele nieruchomości nie mogą też zalewać gruntów sąsiada, wylewając na sąsiadujące tereny wodę lub nieczystości. Sąsiadom nie wolno też zwiększać swojego terenu, a jednocześnie zmniejszać grunty sąsiada, poprzez przestawianie płotu o kilka centymetrów od przodu. Za wszystkie tego typu zachowania, niezgodne z sąsiedzką etyką, grożą kary porządkowe, można też występować na drogę sądową, jeśli jeden z poszkodowanych sąsiadów uzna, że sytuacja tego wymaga.