Nieruchomości a obowiązki sąsiadów

Każdy człowiek żyjący na świecie powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest na nim sam, powinien odpowiednio zachowywać się wobec innych osób, liczyć się z nimi i z tym, że wykonując różnego rodzaju działania czasami ma się wpływ na życie innych. Ludzie powinni żyć w naturalnej symbiozie między sobą aby nie dochodziło między nimi do konfliktów, sporów i różnego rodzaju niepotrzebnych problemów. Tego typu odpowiedzialność dotyczy więc relacji sąsiedzkich, pomiędzy właścicielami nieruchomości. Ludzie żyją obok siebie, często granicą ich domostw jest bliski płot lub ogrodzenie, nie powinni zatem wzajemnie sobie przeszkadzać. Odpowiednia komunikacja międzyludzka i umiejętne załatwianie sporów, to podstawa funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a więc budowania trwałej demokracji. Jedną z rzeczy o jakich powinni pamiętać właściciele nieruchomości, jest zachowywanie ciszy nocnej. Cisza nocna trwa od godziny dwudziestej drugiej do godziny szóstej nad ranem. Między tymi godzinami nie należy słuchać zbyt głośno muzyki aby nie przeszkadzać w spokojnym śnie innym sąsiadom. Można słuchać muzyki w swoim domu o późnych godzinach, lecz należy to robić z umiarem. Nie powinno się też wykonywać w nocy głośnych remontów, chyba, że sytuacja wymaga tego, na przykład nastąpiła awaria prądu, z której naprawieniem nie można czekać do rana.