Nie sposób uniknąć podatku od nieruchomości i gruntu

U nas w Polsce podatek płacimy podatek od nieruchomości za budynki lub ich części, różnego rodzaju budowle lub części tych budowli , które w jakikolwiek sposób wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opodatkowaniu ulegają także grunty. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i użytków, jako użytek rolny, wyłączone są z opodatkowania. Nie opodatkowuje się też gruntów, które zajęto pod budowę dróg publicznych, a także grunty pod wodami płynącymi. Jeśli chodzi o osoby, których obowiązkiem jest płacenie podatku od nieruchomości, to są to przede wszystkim osoby fizyczne, a także osoby prawne. Płacąc podatek za grunt, bierze się pod uwagę jego powierzchnię. Co do budynku lub jego części-ważna jest jego powierzchnia użytkowa. Stawki podatkowe uchwala Rada gminy, kierując się określonymi wytycznymi. Co roku zmieniają się wysokości stawek, na co wpływ ma Minister Finansów. Rada gminy decyduje o wysokości stawek podatkowych. Posiadacze nowo nabytych nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia odpowiedniemu organowi deklarację na podatek od nieruchomości na konkretny rok podatkowy. Mają też obowiązek wpłacać  obliczony podatek od nieruchomości, który został obliczony w deklaracji. Wpłaty powinno się dokonać na rachunek gminy, pod którą się podlega w ratach, które są proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego. Dokonuje się tego (obowiązkowo) do piętnastego dnia każdego miesiąca. Są również tak zwane zwolnienia podmiotowe oraz przedmiotowe od nieruchomości.