Kilka ważnych dokumentów

Państwo kontroluje rynek nieruchomości, wydając odpowiednie ustawy. Jednym z najważniejszych rozporządzeń jest Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Dokument zatwierdzono pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Od tego czasu nastąpiło w nim sporo zmian. Ostatnia poprawka weszła w życie rok temu. Aktualnie ustawa składa się z sześciu działów. Każdy z nich dotyczy innego zagadnienia związanego z rynkiem nieruchomości. W pierwszej części znajdują się przepisy o charakterze ogólnym. Dopiero drugi rozdział dokładnie opisuje zasady gospodarowania gruntami i budowlami, które należą do państwa. W trzeciej części podatnik zostaje pouczony, w jakich sytuacjach może zyskać lub stracić prawa do nieruchomości. Bardzo ważnym punktem jest informacja, na jakich warunkach odbywa się wycena obiektu. Na podstawie notatki sporządzonej w czasie inspekcji zostaje obliczona wartość nieruchomości. Po konfrontacji z cenami rynkowymi oblicza się odpowiednią kwotę do zapłaty. W piątym rozdziale zawarto przepisy bezpośrednio regulujące gospodarkę nieruchomościami. Na końcu każdej ustawy zamieszcza się przepisy przejściowe oraz wszystkie późniejsze poprawki. Obowiązkiem właściciela domu czy gruntu jest zapoznanie się z dokumentem. Deweloperzy muszą rozpatrzyć jeszcze kilka dodatkowych ustaw. Niestety w wielu przypadkach prawo wciąż jest łamane.