Kilka słów o nieruchomościach

Polskie prawo definiuje pojęcie nieruchomości na dwa sposoby. Możemy mówić o definicji w świetle prawa cywilnego. Wówczas nieruchomość rozumiemy jako oficjalnie wydzielony obszar gruntu. W przypadku powierzchni ziemskiej granice muszą zostać fizycznie oznaczone. W tym celu zatrudnia się specjalistów z firmy geodezyjnej. Zazwyczaj wszystkie budynki, położone w obrębie danej nieruchomości, stanowią jej integralną część. W szczególnych przypadkach dom czy blok mieszkalny może otrzymać status niezwiązany z gruntem. Wówczas wyodrębnienie nieruchomości odbywa się tylko i wyłącznie na drodze prawnej. Zarówno powierzchni ziemskiej, jak i budynkowi przypisuje się osobne księgi wieczyste. Zdarza się, że prawo własności gruntu należy do innej osoby niż właściciela budynku. Takie sytuacje rodzą konflikty. W polskim prawie obowiązuje jeszcze jedna definicja nieruchomości. W ujęciu księgowym nieruchomością jest grunt, któremu przydzielono księgę wieczystą. W dokumentacji wieczystej znajdują się szczegółowe informacje na temat konkretnej nieruchomości. Oprócz pola powierzchni i typu, w księdze zapisuje się również dane właściciela ziemi. Wszelkie zmiany w tej kwestii muszą zostać odnotowane. Dzięki temu możliwe jest określenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości. W sądzie sprawy sporne rozstrzyga się tylko na podstawie wglądu w księgę wieczystą.