Działalność gospodarcza obok cmentarzy

Ludzie kupując nieruchomości, wykorzystują je do różnych celów. Jedni używają je do celów mieszkaniowych, inni swoje pomieszczenia mieszkalne wynajmują. Jeszcze inni ludzie swoje nieruchomości wykorzystują do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli zarabiania pieniędzy. W Polsce prowadzenie działalności gospodarczej reguluje ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej. W Polsce można prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej, istnieje wolność jej prowadzenia. Regulacje prowadzenia działalności gospodarczej dotyczą głównie miejsc, w których prowadzi się daną działalność. Nie wszędzie można bowiem otworzyć przybytki komercyjne każdego rodzaju. Problemy zaczynają się na przykład, gdy chce się rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obok miejsc pamięci, takich jak na przykład cmentarze. Nawet jeśli zdobędzie się zgodę odpowiednich organów, to swój sprzeciw mogą wyrażać mieszkańcy. Oczywiście zgoda mieszkańców nie jest potrzebna do wybudowania budynku komercyjnego, lecz bardzo głośny i uporczywy sprzeciw obywateli, może wywrzeć wpływ na odpowiednie organy wydające pozwolenie na budowę, co w rezultacie może czasem skutkować odmową przyznania prawa n budowę danego przybytku. Czasem wyznacza się też strefę ochronną wokół miejsc pamięci, pomników martyrologicznych, aby nie budować nic wokół nich co ma charakter komercyjny.