Czyszczenie komina w domu

Każdy obywatel mający zaszczyt mieszkać w suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej, ma wobec swojej ojczyzny określone obowiązki, które musi przestrzegać dla dobra kraju, swojego jak i innych obywateli go zamieszkujących. Obowiązki te są rodzajem długu wdzięczności wobec kraju i ludzi, którzy walczyli o jego niepodległość i przelewali za Polskę swoją krew, podczas wielu bitew i wojen. Jednym z takich obowiązków, jakie mają obywatele, jest dbanie o środowisko, w którym się żyje. Realizacja obowiązku dbania o środowisko naturalne, może nastąpić na kilka sposobów. Jednym z nich jest regularne dbanie o czystość komina w swoim domu. Należy komin w swoim domu regularnie czyścić, aby nie zatykał się i nie zatruwał powietrza. Czyszczeniem komina zajmują się specjalnie szkoleni w tym aspekcie osobnicy, profesjonaliści w swoim fachu, mający wieloletnie doświadczenie, a więc kominiarze. Zanim kominiarz wejdzie na dach i zacznie czyścić komin, należy w pierwszej kolejności wykonać czynność uznawaną niekiedy za przesąd, a więc załapać go za guzik. Według przesądów przynosi to szczęście, a więc lepiej nie zapeszać. Kominiarze to osoby, które mają uprawnienia do pracy na wysokościach. Urządzeniem, które stosują do czyszczenia kominów są specjalne wyciory, którymi przepychają zatkane kominy.