Co będzie potrzebne przy sprzedaży mieszkania?

Sprzedaż mieszkania w dzisiejszych czasach jest bardzo trudna. Mimo tego, że w naszym kraju brakuje mieszkań, nie każdą nieruchomość można łatwo sprzedać. Jeżeli jednak udało nam się znaleźć potencjalnego kupca, powinniśmy podjąć odpowiednie środki, aby bezproblemowo zawrzeć transakcję. Pierwszą istotną sprawą jest dowiedzenie się od kupującego, czy zamierza on zapłacić nam za mieszkanie przy użyciu gotówki, czy też będzie korzystał z kredytu bankowego. Jeżeli kupiec wybierze pierwszą opcję, musimy umówić się na wizytę u notariusza. Jeżeli natomiast kupujący będzie finansował zakup za pomocą kredytu, należy zebrać potrzebne dokumenty. Ich wykaz nasz klient dostanie od banku, a więc będziemy wiedzieli, co musimy zgromadzić. Zazwyczaj potrzebne będzie zaświadczenie wydane przez spółdzielnię o braku zaległości w płatności za czynsz, informacja na temat prawa do lokalu, które posiadamy oraz księdze wieczystej, kopia aktu notarialnego, który poświadcza nabycie przez nas prawa do lokalu oraz umowa wstępna  sporządzona z kupującym bądź informacja o tym, iż chcemy sprzedać mieszkanie. Przygotujmy także nasz numer PESEL i zróbmy kserokopię dowodu osobistego. Być może będziemy również musieli przed sprzedażą mieszkania się wymeldować. Gdy kupujący złoży dokumenty w banku, na kredyt będzie czekał od jednego do kilku tygodni.