Charakterystyka miejskich budynków

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech miejskiego budownictwa jest to, iż są to konstrukcje zajmująco stosunkowo mało przestrzeni. Tak sytuacja rysuje się w przypadku bloków miejskich, gdzie przestrzeń, którą one zajmują jest względnie niewielka, ale dzięki ich specyficznej konstrukcji dają one bardzo dużo przestrzeni pod zagospodarowanie. Poprzez specyficzną konstrukcję należy w tym momencie rozumieć fakt, iż nieruchomości w postaci bloków miejskich są wysokie. Takie rozwiązanie sprawia, że nie muszą zajmować zbyt wiele przestrzeni, a już na pewno ilość zajętego przez nie miejsca jest znacznie mniejsza niż obszar pod zamieszkanie, jaki dają. W zasadzie to można powiedzieć, że miejskie budynki niezależnie od tego czy pod zamieszkanie, czy też przeznaczone do innych celów w większości przypadków są bardzo wysokie. Warto w tym momencie powiedzieć również kilka słów na temat tego, z jakich rodzajów materiałów są wykonane miejskie budynki. Otóż, jeżeli w grę wchodzą tak zwane bloki miejskie to zazwyczaj podstawę ich konstrukcji stanowią wielkie płyty betonowe. Nieco mniejsze, z reguły czteropiętrowe budynki mieszkalne w miastach, niekiedy bywają wykonywane z pustaków. Obok nieruchomości mieszkalnych swoimi rozmiarami, a przede wszystkim wysokością zachwycają wieżowce, które inaczej określane są mianem drapaczy chmur.