Budowa domu – na jakiego rodzaju działce

Budowa domu – na jakiego rodzaju działce

Polacy w coraz większym stopniu podejmują decyzje o budowie swojego domu jednorodzinnego, zamiast kupna mieszkania w budynku wielorodzinnym – świadczą o tym chociażby liczby mówiące o tym, ile co roku wydawanych jest nowych pozwoleń na budowę właśnie tego rodzaju obiektów budowlanych (ta liczba przekracza już 100 tysięcy wydawanych co roku pozwoleń budowlanych). Ogromna większość z nowych inwestycji tego rodzaju powstaje na działkach, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są właśnie pod zabudowę jednorodzinna, a więc można określić status tych działek jako budowlane. Od pewnego czasu przepisy stanowią, że jeśli na terenie jakiegoś miasta pewne miejsca nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, to staja się one automatycznie terenami, gdzie można budować domy jednorodzinne. Jeśli poza miastem znajduje się na przykład działka, która ma status rolny, a dany teren nie jest objęty planem zagospodarowania, wówczas również można próbować uzyskać możliwość wybudowania w tym miejscu swojego domu jednorodzinnego. Jest to możliwe albo w sytuacji odrolnienia danej działki, albo też wykazanie dobrego sąsiedztwa tego miejsca – wówczas należy wystąpić do miejscowego urzędu gminy o wydanie warunków zabudowy siedliskowej na danej działce – następnie wystąpić o pozwolenie budowlane.