Znaczenie ksiąg wieczystych

Większość państw prowadzi rejestr nieruchomości. W Polsce ewidencji podlegają mieszkania, budynki oraz obszary niezabudowane. Podstawową jednostką powierzchni ziemskiej jest działka katastralna. Jest to najczęściej skrawek ziemi, jednorodny pod względem fizycznym i prawnym. Jednorodność fizyczna oznacza, że obszar tworzy zwartą, nieprzerwaną całość. Wraz z pojawieniem się przeszkody, takiej jak tory kolejowe, koniecznością staje się wyznaczenie granicy działki. W przypadku jednorodności prawnej mówimy o zapiskach w księdze wieczystej. Jest to dokument, który stanowi prawny dowód istnienia nieruchomości. Księga zawiera informacje na temat wielkości, rodzaju oraz właściciela budynku czy ziemi. Polskie sądy uznają księgi wieczyste za niepodważalne dowody w postępowaniu. Tworzą one cały system, który pomaga w kontrolowaniu rynku nieruchomości. Zintegrowany System Katastralny składa się z ksiąg wieczystych oraz map i tablic ewidencyjnych. Każdy obywatel ma do nich swobodny dostęp. Dzięki temu spada ryzyko nadużyć. Kupując nowy dom, powinniśmy zadbać o aktualizację księgi wieczystej. Nasze nazwisko musi zastąpić dane osobowe poprzedniego właściciela. Jeżeli samodzielnie postawiliśmy budynek, wymaga on założenia nowej księgi. W dokumentacji powinna znaleźć się informacja o wartości obiektu. Na tej podstawie urząd obliczy nasz podatek od nieruchomości.

[Głosów:0    Średnia:0/5]