Wyznaczenie działki ewidencyjnej

Każde państwo zajmuje dokładnie wyznaczony obszar. Rząd ma obowiązek podzielić dostępną powierzchnię na mniejsze części. Taki zabieg ułatwia ewidencję wszystkich typów nieruchomości. Najmniejszy wyodrębniony grunt to tak zwana działka ewidencyjna. Stanowi podstawową jednostkę podziału powierzchni ziemskiej. Prawo dokładnie definiuje pojęcie działki geodezyjnej. Aby dany skrawek gruntu określić tym mianem, musi on najpierw spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim jednostka katastralna musi zachować jednorodność prawną. Oznacza to, że dla danego obszaru tworzy się tylko jedną księgę wieczystą. Działka może posiadać jednego, konkretnego właściciela. Stan prawny obszaru nie może budzić jakichkolwiek zastrzeżeń. Bardzo istotne jest również fizyczne wyznaczenie działki ewidencyjnej. Wydzieleniem konkretnego obszaru zajmują się specjaliści z firm geodezyjnych. Ich zadaniem jest obliczenie punktów załamania i wyznaczenie linii granicznych. Ważne, aby działka pozostała fizycznie jednorodna. Obszar nie może składać się z kilku osobnych części. Takie przeszkody, jak lasy, zbiorniki wodne czy linie kolejowe znacznie utrudniają pracę. Dlatego granice działki powinny pokrywać się z przeszkodą. Działka katastralna musi mieścić się na mapie ewidencyjnej, czyli na jednym arkuszu papieru. Dlatego jej obszar powinien być zwarty.

[Głosów:0    Średnia:0/5]