Wywóz nieczystości z nieruchomości

Właściciele nieruchomości, tak jak i wszyscy posiadacze jakichkolwiek przedmiotów, korzystają z tak zwanego świętego prawa własności. Prawo to polega na tym, że mogą dowolnie rozporządzać wszystkim, co prawnie należy do nich. Właściciele nieruchomości nie mogą jednakże wykonywać wszystkiego na swojej działce, co im się podoba. Nie mogą między innymi poszukiwać skarbów ani surowców energetycznych pod swoją działką. Nie mogą też szkodzić sąsiadom, na przykład poprzez zakłócanie ciszy nocnej, podkopywanie sąsiada, zalewanie jego terenu nieczystościami lub wodą. Właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwać śmieci, odpady i nieczystości ze swojego terenu. W tym celu podpisuje się stosowną umowę z odpowiednimi firmami, które tego typu odpady środowiskowe wywożą z danej nieruchomości i składują na wysypiskach śmieci. Podpisując umowę z firmą usuwającą odpady, jest się zobligowanym do zakupu odpowiedniego kontenera na śmieci, który musi być wystawiony na swojej działce. Firmy wywożące śmieci czynią to regularnie, kilka razy w miesiącu, dlatego ponosi się też za tego typu usługi regularne opłaty, wynoszące zazwyczaj kilkanaście złotych polskich. Wywożenie śmieci ze swojego terenu jest jednym z obowiązków obywatelskich, wiążącym się z dbaniem o środowisko naturalne, w którym żyją wszyscy ludzie zamieszkujący dany teren.

[Głosów:0    Średnia:0/5]