O wycenie lokalu

O wycenie lokalu

Jeśli chcemy sprzedać nieruchomość, czy też podzielić jej wartość np. w celach spadkowych, czyli podzielić wartość nieruchomości na wszystkich spadkobierców, wówczas koniecznie należy zgłosić się do rzeczoznawcy majątkowego. Specjalista, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku nieruchomości, korzystając z metody porównawczej oszacuje jak dużo warty jest metr kwadratowy naszej nieruchomości. Z usług rzeczoznawcy korzystają również banki, które chcą sprawdzić jak wiele warta jest nieruchomość, którą klient oferuje pod zastaw. Od wyceny zależy kwota kredytu o jakie będzie mógł ubiegać się wnioskodawca. Generalnie ekspert korzysta z metody porównawczej, lecz dostępne są również inne podejścia – dochodowe, kosztowe, oraz mieszane. Obowiązki i prawa rzeczoznawcy reguluje stosowna ustawa, a same uprawnienia daje samo ministerstwo. Mówiąc językiem fachowym i szczegółowym, rzeczoznawca zajmuje się nie tylko określeniem wartości danej nieruchomości, ale także wartości odtworzeniowej, oraz wartości katastralnej. O ile pierwsze zadanie jest przejrzyste, o tyle pozostałe dwa zapewne nie mówią nam zbyt wiele. Odtworzeniowa wycena dotyczy nieruchomości, które aktualnie nie występują na rynku. Natomiast wartość katastralna ma związek z wyceną fiskalną, która natomiast realizowana jest w wyniku masowej wyceny.

[Głosów:1    Średnia:4/5]