Nieruchomości i tereny wojskowe

Na gruncie polskiego prawa występuje kilka rodzajów nieruchomości. Mogą być to zatem nieruchomości leśne, rolne, mieszkaniowe, gruntowe czy lokalowe. Innym rodzajem nieruchomości, są natomiast tereny wojskowe, a więc przejęte we władanie przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, których zadaniem jest strzec nienaruszalności granic i suwerenności Polski. Nieruchomości wojskowe również podzielić można na kilka rodzajów nieruchomości. Mogą to być zatem w pierwszej kolejności nieruchomości gruntowe, wśród których wymienić można działki i tereny używane jako różnego rodzaju place ćwiczebne, poligony i place manewrowe, na których żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ćwiczą swoje umiejętności, doszkalają się aby być jeszcze lepszymi i lepiej strzec nietykalności granic Polski. Innym rodzajem nieruchomości należących do wojska, są nieruchomości mieszkaniowe, które używane są do usytuowania koszar i budynków administracji wojskowej, jak na przykład wojskowe komendy uzupełnień czy areszty wojskowe. Liczba wojskowych komend uzupełnień została zmniejszona, gdyż od kilku lat nie ma w Polsce obowiązkowego poboru wojskowego, obecnie w Polsce działa wyłącznie armia profesjonalna, co oczywiście jest korzystne dla Polski i jej żywotnych interesów. Dlatego też tereny wojskowe stopniowo zajmują coraz mniej miejsca.

[Głosów:0    Średnia:0/5]