Należności od dłużnika

Należności od dłużnika

Należności powstają także od strony dłużnika. Różnica, która wynika z wysokości należności od dłużnika, a kwotą otrzymaną od nabywcy długu za zakupione wierzytelności jest przedstawiona na koncie koszty finansowe. Jednak zakup wierzytelności jest związany z windykacją we własnym zakresie, czy z zamiarem odsprzedaży z zyskiem. Ma to przede wszystkim na celu uwzględnienie wierzytelności krótko i długoterminowych. Na nabywcę przechodzą także wszelkie związane z nią prawa, jak i roszczenia o zaległe odsetki. Obrót wierzytelnościami jako obrót prawami nie jest opodatkowany podatkiem VAT. Jednak świadczenie usług, czy wydanie towarów i materiałów w formie zapłaty za wierzytelności podlega obliczeniu i zapłaceniu podatku należnego VAT. Dobrze jest zapewnić sobie ustalenie takich rozrachunków, zobowiązań i należności, w postaci dokładnej ewidencji. Będzie to możliwe w momencie wykorzystania działania oprogramowań typu finanse i księgowość, czy programu rachunkowość, które zapewniają nam ewidencję operacji. Na takie należności decydujemy się także w momencie, gdy dajemy do użytku pewne nieruchomości. Trzeba przyznać, że to pewnego rodzaju należność, którą powinniśmy ściągać od dłużników. Tylko w taki sposób będziemy mogli zapewnić sobie sprawne zarządzanie działalnością gospodarczą, firmą.

[Głosów:1    Średnia:3/5]